Monday, 6 February 2017

Whakamihi (congratulations) to Maia Moon-Tukapua - Pukeko

Whakamihi (congratulations) to Maia Moon-Tukapua in the Pukeko hub for using her te reo Māori the most in Week 1.
Kei te whakahīhī au ki a koe! - I am very proud of you!